facebooktwittermail d

Sänkta svenska skördesiffror – igen

För tredje gången i år skruvar nu Jordbruksverket ned utfallet av årets spannmålsskörd till 5,0 miljoner ton. Det är ungefär en miljon ton eller 16 procent, lägre än i fjol.