facebooktwittermail

Sänkta svenska skördesiffror – igen

För tredje gången i år skruvar nu Jordbruksverket ned utfallet av årets spannmålsskörd till 5,0 miljoner ton. Det är ungefär en miljon ton eller 16 procent, lägre än i fjol.

Jordbruksverket sänker beräkningen av årets totalskörd av spannmål till 5,0 miljoner ton.  I mitten av augusti låg prognosen på 5,7 miljoner ton. Sent i september låg uppskattningen på 5,4–5,5 miljoner ton.