facebooktwittermail d

Investerar för att möta ökad efterfrågan

Sveaskogsägda Svenska skogsplantor investerar 12 miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Sollefteå.