facebooktwittermail

Investerar för att möta ökad efterfrågan

Sveaskogsägda Svenska skogsplantor investerar 12 miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Sollefteå.

Svenska skogsplantor har fattat beslut om att investera totalt 100 miljoner kronor i sina anläggningar för att öka produktionskapaciteten för mekaniskt behandlade plantor.
Svenska skogsplantor har fattat beslut om att investera totalt 100 miljoner kronor i sina anläggningar för att öka produktionskapaciteten för mekaniskt behandlade plantor. FOTO: SVENSKA SKOGSPLANTOR

Investeringen görs framför allt för att möta en ökad efterfrågan på skogsplantor i spåren av övergången från sådd till mer plantering, enligt Sven-Erik Zimmer, plantskolechef på Kilåmon.