facebooktwittermail

Svenska regeringen står tyst i Bryssel

Ändra retoriken och sättet vi pratar om jordbruk, skriver europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svenskt jordbruk och svenska jordbruksprodukter hör till de bästa i världen. Det gäller oavsett om vi tittar på utsläpp eller användning av växtskydd eller antibiotika.

Svenskt jordbruk är helt enkelt ett föredöme som fler borde ta efter och vi borde uppmuntra och underlätta för branscherna snarare än att sätta käppar i hjulen. Just nu finns det mycket som stjälper snarare än hjälper, inte minst i Sverige. Det är dags att politiker på allvar börjar stå upp för svenskt jordbruk.

För det görs ärligt talat inte i tillräckligt stor utsträckning, vare sig i Sverige eller i Bryssel. EU-kommissionen driver nu en av sina prioriterade frågor, att öka den ekologiska produk­tionen markant. Det ska göras genom åtgärder för att öka efterfrågan och även uppmuntra utbudet – det vill säga jord­bruket.

Att konsumenter självmant efterfrågar ekologiskt är upp till dem men att genom politiska styrmedel försöka påverka en hel bransch är att gå för långt. Inte minst då klimatnyttan med ekologiskt jordbruk kan ifrågasättas.

Snarare borde vi fundera på hur konventionellt jordbruk kan bli mer hållbart och vara en del av morgondagens livsme­delsförsörjning.

Jordbrukare behöver därför kunna lita på att de har en tillräcklig ”verktygslåda” i sitt arbete. Det är emellertid inte en självklarhet i den politiska debatten, där växtskyddsmedel och lantbrukares kompetens ifrågasätts konsekvent.

Ingen lantbrukare använder växtskyddsmedel om det inte är nödvändigt och i Sverige behöver man uppfylla grundliga krav gällande säkerhet och hållbarhet för att få använda växtskyddsmedel. Det är något som svenska politiker allt för ofta väljer att ignorera.

På temat vetenskap och att lyssna på experter finns det all anledning att nämna nya tekniker för växtförädling. Det bästa exemplet är den så kallade gensaxen, Crispr/Cas9, vars upptäckt belönades med Nobelpriset förra året.

Vi kommer i framtiden att behöva odla mer på samma yta. Då kommer ny teknik att behövas och det är därför beklämmande att många gröna och röda politiker gör allt de kan för att stoppa utvecklingen.

EU:s förslag och beslut kommer inte från tomma intet, det är resultatet av vad politiker och regeringar driver. Sverige behöver därför en regering som knuffar den europeiska jordbrukspolitiken i rätt riktning i stället för att hålla tyst när and­ra föreslår skadlig politik.

Till syvende og sidst handlar det faktiskt om att ändra retoriken och sättet vi pratar om jordbruk. Alltför ofta ser vi politiker och byråkrater som pratar om problem och utmaningar.

Jag menar att vi snarare borde prata om vilka möjligheter vi faktiskt har och att vi på många sätt är världsledande. Men det förutsätter en politik som vill jobba mer morot snarare än piska och inte är rädd att säga ifrån när någonting är fel eller dåligt.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker