facebooktwittermail d

Svenska överimplementeringen av artskyddet är bara början

Regeringen måste stå upp för det svenska skogsbruket och agera mot LULUCF och andra skadliga EU-förslag. Det går inte att fumla som hittills med en av Sveriges viktigaste näringar, skriver Jessica Polfjärd. 

Timmertrave, röd stuga
Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Under den senaste tiden har artskyddsbestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv skapat stor oro bland svenska skogsbrukare. Sveriges sätt att tolka EU-reglerna för artskydd är unikt och skadligt genom att gemensamt införliva dem i den så kallade Artskyddsförordningen.

Rent praktiskt innebär detta att man från svenskt håll överimplementerat de europeiska reglerna till den grad att hänsyn ska tas till fåglar på individnivå i stället för artnivå. Konsekvensen blir att skogsägare måste anpassa sitt skogsbruk efter enskilda fåglar – ett sätt att tolka lagen som inte bara är orimligt utan också är omöjligt att efterleva i praktiken.

Men lagar måste följas och nyligen tillkännagav Skogsstyrelsen en “ny ordning i skogen” som en följd av den svenska tolkningen. Eftersom denna blir bokstavstrogen stod det genast klart att detta skulle innebära enorma problem för svenskt skogsbruk. Det gick så långt att Skogsstyrelsen själva såg sig tvungna att påtala hur allvarliga konsekvenserna blir när skogsägare kan tvingas avstå från att avverka sin skog stora delar av året.

Efter omfattande kritik meddelade miljöminister Annika Strandhäll att regeringen kommer att se över regelverket. Det verkar som att regeringen äntligen har sett problemet som uppstår när skogsägare kan tvingas att avstå från att avverka sin skog på grund av en ogenomtänkt implementering av EU-regler.

Det är ett välkommet beslut, även om det är anmärkningsvärt att detta inte skedde tidigare givet att både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket länge har varnat för problemen som den svenska linjen innebar.

Men den svenska överimplementeringen av EU:s regler för artskydd är endast ett smakprov på hur det svenska skogsbruket kan komma att påverkas, med flera liknande förslag på ingång så är det av yttersta vikt att regeringen tar sitt ansvar och på allvar börjar stå upp för svenska intressen.

Regeringen måste visa att man på allvar vill främja det svenska skogsbruket. På europeisk nivå ser vi nämligen flera aktuella förslag som hotar det svenska skogsbruket och riskerar att sätta käppar i hjulet för svenskt klimatarbete.

Det gäller inte minst det lagförslag som kallas för ”LULUCF” och berör hur länderna får räkna upptag och utsläpp av växthusgaser från mark och skog. I korthet innebär förslaget bindande krav på att EU:s medlemsländer drastiskt ska öka sina kolsänkor, något som i Sveriges fall nästan bara kan göras genom att drastiskt minska vår skogsavverkning. Olika beräkningar uppskattar att svenskt skogsbruk skulle behöva minska med upp till 17 procent om förslaget går igenom. Det skulle, för att tala klarspråk, vara förödande för den svenska skogsnäringen.

Samtidigt ser vi en rad lagförslag inom miljö, klimat och energi som på ett eller annat sätt riskerar att slå undan benen för förutsättningarna för ett aktivt skogsbruk och en växande bioekonomi. Detta innebär att det är av yttersta vikt att nu arbeta proaktivt snarare än reaktivt, för att inte försvåra för Sveriges 300 000 skogsägare.

Tyvärr har den svenska regeringen i flera av dessa frågor varit allt för senfärdiga och inte agerat när svenska intressen stått på spel. Det duger inte i Bryssel, där tystnad tolkas som medhåll. Regeringen fumlar med en av Sveriges viktigaste näringar och en av våra viktigaste tillgångar i klimatarbetet. För att inte tala om skogsägares rätt att själva bestämma hur deras skog ska skötas.

Att Socialdemokraterna var villiga att offra en näringsfrämjande politik för att få regera med Miljöpartiet blev vi vana vid. Men med Miljöpartiet ute ur bilden är det ofattbart varför man inte tar tydligare ställning i de här frågorna. Nu är det upp till bevis, regeringen har chans att driva en politik som gynnar svenska näringar, i stället för att offra svenska intressen för att klamra sig fast vid Miljöpartiet och dess politik som är rent av skadlig för svenskt skogsbruk.

Jessica Polfjärd (M)

Europaparlamentariker