facebooktwittermail d

Svenska myndigheter i EU-övning om hantering av sjukdomsutbrott

En beredskapsövning för hantering av sjukdomsutbrott pågår mellan SVA och tre svenska myndigheter. Övningen är en del av ett EU-projekt som syftar till bättre förståelse, beredskap och samarbete vid utbrott av sjukdomar som smittar mellan djur och människor.