facebooktwittermail d

Svenska mervärden är värda att betala för

Vi måste tala om för konsumenten att GMO-fri soja blir allt dyrare, skriver Carina Johansson, foderchef på Svenska Foder. 

Foderkostnaderna ökar när sojamjölet blir allt dyrare. FOTO: ANN LINDÉN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det finns många skäl att välja svenskt. GMO-frihet. Lägsta antibiotikaanvändningen i EU. Djuromsorg i världsklass, med exempelvis förbud mot näbbtrimning, mot svanskupering, mot fixering av suggor och krav på att korna ska vara utomhus. En livsmedelsproduktion som vi kanske är unika i världen med.

Men just nu är vi som en del av den svenska livsmedelsproduktionen oroade. Den senaste skörden av sojabönor i Brasilien, där en stor del av världens GMO-fria soja produceras, blev väsentligt mycket lägre än normalt. Samtidigt har efterfrågan av GMO-fri soja ökat i världen.

I Europa efterfrågas GMO-fri soja främst av Frankrike, Tyskland och Norden. Priset på non-GMO-premien, bäst liknad vid ett pristillägg på det ”vanliga” börspriset för sojamjöl, ligger just nu på 400 dollar per ton. För några månader sedan låg den på 120 dollar.

Det innebär att sojamjölet som våra svenska produktionsdjur just nu äter kostar nästan 4 kronor mer per kilo, eller nästan dubbelt så mycket jämfört med vad sojamjölet kostar lantbrukarna i de flesta andra länder i världen.

Vi vill gärna förtydliga vad den höga GMO-premien innebär för den svenske lantbrukaren. Prisuppgången på sojamjöl motsvarar ca 1,20 kr per kilo ägg och lika mycket per kilo kycklingkött. Det motsvarar runt 10 procent av det lantbrukaren i dag får betalt för sin produkt. Lägg märke till att siffrorna inte avser procent av vinsten, utan procent av intäkten.

Mjölken påverkas inte fullt lika illa, men kostnadsökningen motsvarar cirka 5 öre per kilo mjölk. För en lantbrukare som fodrar koncentrat motsvarar prisuppgången ungefär 4 procent av intäkterna. För dem som fodrar premix och sojamjöl är bortfallet ungefär det dubbla och motsvarar runt 1:35 kronor per kilo griskött.

Sojamjöl är ett mycket bra fodermedel för gris och fjäderfä som är svårt att ersätta. Några sådana råvaror finns heller inte tillgängliga i dag. I en nyligen publicerad studie har man konstaterat att utan sojamjöl skulle produktionen av gris- och fågelkött minska med runt 50 procent inom EU.

Den svenska foderindustrin har redan minskat mängden sojamjöl i fodren, och allt sojamjöl som i dag fodras i Sverige är ansvarsfullt producerat, vilket inte är fallet i många av de länder varifrån vi importerar livsmedel.

Den låga skörden på GMO-fri soja gör att det även kommer att vara brist på utsäde till nästa säsong, vilket tyder på att situationen kan bli långvarig. Förhoppningsvis ser vi en tillbakagång i priset framåt hösten. En annan möjlighet är att efterfrågan på GMO-fritt sojamjöl minskar. Det skulle också ge en positiv effekt på priset.

Vi förespråkar inte att vi ska överge den svenska modellen. Men vi måste tydligt kommunicera i konsumentled de mervärden vi erbjuds i livsmedelsaffären. Vi anser att vi som konsumenter ska betala för vad vi får.

Att kunna få betalt för den ovan nämnda kostnadsökningen är i många fall skillnaden mellan överlevnad eller potentiell avveckling för våra svenska lantbrukare och vår svenska livsmedelsproduktion. För oss som konsumenter betyder det dock inte många procent av priset i butik när vi handlar ägg, en kycklingfilé, en fläskkotlett eller en liter mjölk.

Carolina Johansson

Foderchef

Svenska Foder