facebooktwittermail d

Svenska linjen vann i EU-parlamentet

UPPDATERAD. Parlamentet kommer inte att driva skärpta villkor för tallolja och etanol.

Svenska EU-parlamentariker som moderaten Christofer Fjellner var in i det sista osäkra på om EU-parlamentet skulle välja att se tallolja som ett hållbart biodrivmedel. Men vid dagens omröstning om parlamentets position inför förhandlingarna med Rådet och EU-kommissionen så vann den linjen.

– Allt som är centralt och av vikt gick vår väg, säger Christofer Fjellner.

Även de andra orosmolnen på de svenska gröna näringarnas himmel skingrades. EU-parlamentet kommer inte att debattera för en snabbare utfasning av grödbaserade biodrivmedel, och inte heller för en detaljreglering av vilka delar av ett träd som får användas för produktion av hållbar bioenergi.

Avgörandet låg på den socialdemokratiska partigruppen där splittringen var stor inför omröstningen. Jytte Guteland (S) arbetade in i det sista för att övertyga sina kollegor om att biobränsleråvara från skogen bör betraktas som klimatvänligt.

– Jag var nervös ända in i plenum, men vi övertygade tillräckligt många för att få en majoritet i parlamentet.

Rådet har samma inställning

Medlemsländerna i Rådet har också antagit en förhandlingsposition som förespråkar oförändrade villkor för tallolja och grödbaserade biobränslen. Fredrick Federley (C) kommer att ingå i EU-parlamentets förhandlingsdelegation som representant för den liberala partigruppen, Alde. Dagens resultat bådar gott inför den så kallade trialogen.

– Det borde bli hyggligt enkelt i förhandlingarna, säger Fredrick Federley (C).

Däremot skiljer sig Rådet och EU-parlamentet sig åt i hur höga mål de vill sätta för EUs förnybara energikonsumtion till 2030. Parlamentet vill ha ett mål på 35 procent av totalkonsumtionen, Rådet, liksom EU-kommissionen 27 procent. EU-kommissionen vill också ha en snabbare utfasning av vad som kallas första generationens biobränslen, det vill säga sådana som görs på grödor som även kan användas för livsmedel och foder.

LÄS MER: Osäkert läge inför omröstning om biobränsle

LÄS OCKSÅ: Rådet: Skärp inte kraven på biodrivmedel

LÄS MER: Federley (C) tror på lägre krav på biodrivmedel