facebooktwittermail d

”Svenska lantbrukare missar en bra affär”

I Sverige hävdar livsmedelsbranschen att de inte får tag på svenskodlade baljväxter och lantbrukaren ser ingen marknad och vågar därför inte satsa. Kunderna tvingas välja importerat. Vi behöver innovativa satsningar på mer växtbaserat ekologiskt protein och en ökad självförsörjning av växtbaserad mat.

FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I dag går 70 procent av det vi odlar i Sverige till djurfoder samtidigt som marknaden för växtproteiner för humankonsumtion ökar. Den har ökat med 15–20 procent årligen de senaste åren men ökningen baseras inte på svensk råvara utan på importerad.

I de svenska mataffärerna poppar ständigt nya vegetariska foodtechprodukter upp, men de innehåller nästan alltid importerade råvaror och är sällan ekologiska. I Danmark satsas samtidigt 23 miljoner danska kronor på utveckling av vegoprodukter.

I Sverige hävdar livsmedelsbranschen att de inte får tag på svenskodlade baljväxter och lantbrukaren ser ingen marknad och vågar därför inte satsa. Ett moment 22. För att lantbrukare ska ställa om behöver de tid och avsättningsgarantier men vem ger dem garantier?

Riksdagen har slagit fast: ”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås …”. Som ett flertal forskningsrapporter visar bidrar ekologiskt jordbruk bland annat till ökad biologisk mångfald och minskad kemikalieanvändning och växtbaserad mat till minskad klimatpåverkan. Dessutom finns en stor potential i att nyttja en större del av den befintliga åkermarken till humangrödor. Det finns studier som visar att ekogårdar som minskar produktionen av foder och i stället ökar andelen växtbaserat protein till humankonsumtion kan blir mer lönsamma och hållbara.

I livsmedelsstrategin står det att ”Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan”. Med andra ord, på den svenska livsmedelsmarknaden väntar politikerna och livsmedelsbranschen på att kunderna ska ta initiativet. Men när kunderna tar initiativet tvingas de välja importerat för det finns inget svenskt att välja.

Det finns en stor växande global marknad för hållbar mat med mindre klimat- och miljöpåverkan. I andra länder flödar innovationskraften och satsningarna medan Sverige står och stampar. Snart har vi missat chansen till goda affärer i det svenska lantbruket och att uppnå klimat- och miljömålen.

Vi uppmanar därför Sveriges lantbrukare och hela den svenska livsmedelsbranschen att gemensamt satsa för en framtida svensk hållbar livsmedelsproduktion med innovativa satsningar på mer växtbaserat ekologiskt protein och en ökad självförsörjning av växtbaserad mat.

Eva Fröman

Verksamhetsledare, Ekomatcentrum

Mimi Dekker

Ordförande, Ekomatcentrum

Jan Bertoft

Generalsekreterare, Sveriges konsumenter

Gunnela Ståhle

Ordförande, Vi konsumenter