facebooktwittermail d

Svensk kaliumtillverkare vill expandera ännu mer

Cinis Fertilizer har redan två anläggningar på gång för produktion av kaliumgödsel i Sverige. Nu vill bolaget starta två till.