facebooktwittermail d

Svenska hästar infekterade med myggburet virus

Forskare i Uppsala har för första gången hittat antikroppar hos svenska hästar mot det myggburna Sindbisviruset som hos människor ger upphov till Ockelbosjukan eller bärplockarsjukan.