facebooktwittermail d

Svenska hästar infekterade med myggburet virus

Forskare i Uppsala har för första gången hittat antikroppar hos svenska hästar mot det myggburna Sindbisviruset som hos människor ger upphov till Ockelbosjukan eller bärplockarsjukan.

Forskare i laboratorium.
Jenny Hesson utför experiment med hästserum och Sindbisvirus vid Uppsala universitet. FOTO: PRIVAT

Sindbisviruset har varit känt i Sverige sedan 1960-talet. Viruset finns hos fåglar och smittar via myggbett. Hos människor orsakar viruset Ockelbosjukan med symtom som feber och ledvärk. När en grupp forskare från Uppsala nyligen analyserade blod från 171 hästar och visade sig 6 av dessa ha antikroppar mot Sindbisviruset. Det är första gången viruset upptäcks hos häst i Sverige, det har aldrig tidigare upptäckts i Europa.