facebooktwittermail

Svenska grispriset rasar

Scan sänker betalningen för slaktgrisar med 75 öre kilot nästa vecka. KLS Ugglarps sänker med 60 öre.

Efter sänkningen är Scans grundnotering 9,45 kronor kilot.

KLS Ugglarps grundnotering blir 10,40 kronor kilot.

Toppnoteringen, som kontrakterade leverantörer får, är 80 öre över grundnoteringen. Jan Olsson