facebooktwittermail d

Svenska gödselpriser kan stiga när Ryssland stryper exporten

Den ryska regeringen ska begränsa exporten av kvävegödsel. Handelshindret kommer att gälla i ett halvår framöver.