facebooktwittermail

Svenska gödselpriser kan stiga när Ryssland stryper exporten

Den ryska regeringen ska begränsa exporten av kvävegödsel. Handelshindret kommer att gälla i ett halvår framöver.

Yara Mineralgödsel 
Bilder från företagets terminal i Karlskrona.
När Ryssland stryper exporten av mineralgödsel kan det innebära högre priser för de svenska lantbrukarna tror Yaras marknadschef Hans Larsson. FOTO: FREDRIK THORNBERG

Från och med december i år kommer exporten av kvävegödsel från Ryssland att begränsas, enligt ett telegram från den ryska statens nyhetsbyrå Tass. Det handlar om sammanlagt drygt 11 miljoner ton mineralgödsel som inte säljs på världsmarknaden fram till och med maj månad.