facebooktwittermail d

Svenska Foder vill in i bygghandeln

Svenska Foder och dess danska ägare DLG redovisar starka resultat för 2020. Nu är siktet inställt på fortsatt tillväxt och fler förvärv - gärna i bygg- och energibranschen.