facebooktwittermail

Svenska Foder vill in i bygghandeln

Svenska Foder och dess danska ägare DLG redovisar starka resultat för 2020. Nu är siktet inställt på fortsatt tillväxt och fler förvärv - gärna i bygg- och energibranschen.

Foderförsäljningen för lantbruksdjuren ökar inte. Men det gör däremot försäljningen till smådjur.
Foderförsäljningen för lantbruksdjuren ökar inte. Men det gör däremot försäljningen till smådjur. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Svenska Foderkoncernen tog sig igenom pandemiåret 2020 bättre än väntat. Omsättningen växte med 100 miljoner kronor och resultatet förbättrades med 25 miljoner kronor jämfört med föregående år.