facebooktwittermail d

”Svenska Foder demoniserar GM-grödor”

Ta av den självvalda tagelskjortan, kom över till vetenskapens planhalva och börja opinionsbilda till förmån för GM-grödor. Det skriver Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, och Jens Sundström, docent i växtfysiologi, i en replik.

”Man kan fråga sig varför importen måste ske från Brasilien, där sojan odlas i Amazonas ständigt krympande rand”, skriver de två forskarna. FOTO: DIRCEU PORTUGAL/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är nu drygt tio år sedan EU-kommissionen publicerade en välkänd rapport där man sammanfattade 20 års riskforskning kring molekylärbiologi och växtförädling. Den visade att det inte finns några specifika risker förknippade med de växtförädlingstekniker som ger upphov till genetiskt modifierade organismer (GMO).

Men inflytelserika grupper i EU var inte intresserade av dessa vetenskapliga resultat, utan har fortsatt att demonisera GM-grödor med det tragiska resultatet att EU nu i praktiken har ett totalt embargo mot odling.

Det är anmärkningsvärt att en ledande företrädare för foderbranschen – Carolina Johansson, foderchef på Svenska Foder – spelar med i detta. Att döma av hennes debattinlägg (9/7) om GM-fri soja behövs det inga argument, inga referenser, inga intellektuella tankefigurer för att fastslå att GM-soja är en styggelse.

Detta är precis det mål som aktivistgrupperna i Bryssel har strävat mot: Inga argument behövs, utan begreppet ”GM” i sig är pestsmittat. Så det är ganska magstarkt när Carolina Johansson nu begär att vi konsumenter ska vara beredda att betala för att undvika en pest som inte finns.

Ta av den självvalda tagelskjortan i stället, kom över till vetenskapens planhalva, och börja opinionsbilda till förmån för GM-grödor.

Vi vet att soja ger ett högvärdigt protein som är svårt att ersätta med de grödor som går att odla här i Sverige, men man kan fråga sig varför importen måste ske från Brasilien, där sojan odlas i Amazonas ständigt krympande rand.

Vore det inte bättre att importera från USA där odlingen av GM-soja sker på redan upparbetad jordbruksmark?

Vi vill också hävda att de imaginära värden med ett GMO-fritt foder som Carolina Johansson hänvisar till är roten till EU:s soja-proteinskuld. Det går nämligen utmärkt att odla soja i södra delarna av Europa. Så skedde till exempel i Rumänien innan landet gick med i EU 2007 och då var tvunget att följa EUs restriktiva GM-lagstiftning.

Torbjörn Fagerström
professor emeritus i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Jens Sundström
docent i växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer: Debatt: Svenska mervärden är värda att betala för