facebooktwittermail d

Svenska djurbönder ska vara aktiva säljare

Hur man ska få konsumenten att betala mer för det svenska köttet, diskuterades i en paneldebatt på Milamässan i Malmö på torsdagen.

MALMÖ ATL
- Vi behöver raka rör mellan bönder och konsumenter, sa Svenska Djurbönders ordförande Otto Ramel som diskuterade frågan med Per-Göran Sigfridsson, Sveriges grisföretagare, Helena Jonsson, vice ordförande i LRF och Per Åsling centerpartist och ledamot i jordbruksutskottet.

Aktiva säljare


Svenska djurbönder måste bli aktiva säljare - inte vara leverantörer. Produktutvecklingen måste bli bättre och konsumenternas välmöjlighet större.

Strukturen i handeln måste förändras och politikerna måste ta ansvar för att svenska bönder ska kunna konkurrera på samma villkor som sina kollegor i andra länder. Det var några av ståndpunkterna som kom fram i debatten.

- Priserna sätts på världsmarknaden, men kostnaderna för produktionen sätts nationellt. Det måste politikerna göra något åt, sa Helena Jonsson, som även framhöll vikten av ursprungsmärkning.

Väljer svenskt


Redan nu väljer de svenska konsumenterna i stor utsträckning svenskt kött i den mån det går. Men när det gäller kött som konsumeras på skolor, arbeten och restauranger så frågar man inte efter ursprunget, menade hon.

Otto Ramel kritiserade också den svenska offentliga upphandlingen för att den inte ställer krav på en svensk djurskyddsnivå.

Tunna skivor


Enligt grisbonden Per-Göran Sigfridsson måste branschen bli bättre på att marknadsföra och utveckla sina produkter och han fick medhåll av Otto Ramel.
- Produktutvecklingen har ju inte varit den bästa. "Tunna skivor" är väl det bästa som har hänt de senaste åren, konstaterade han. Tove Nilsson