facebooktwittermail d

Svenska Cap-planen färdigförhandlad

Omfördelningen av stöd från större till mindre jordbruk blir kraftigare.