facebooktwittermail d

Svenska Cap-planen godkänd

Villkoren för de kommande fem årens jordbruksstöd är klubbade.