facebooktwittermail d

Svenska butiker köper kött från kritiserat bolag

Brister i spårningssystemet hos världens största köttföretag JBS väcker misstankar om bolagets kopplingar till skogsskövling i Brasilien, visar en granskning från The Guardian. Kött från bolaget köps sedan in av svenska butiker.

Brasilianska kor. Bilden har inget med händelsen att göra.
Brasilianska kor. Bilden har inget med händelsen att göra. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är inte första gången som JBS, eller andra köttföretag i Brasilien, anklagas för att vara länkade till skogsskövling för boskapsuppfödning. Skandalerna har tidigare avlöst varandra från falska hälsocertifikat vid export till insider och korruptionshärvor och redan i höstas ifrågasattes om det inte var läge med en bojkott av det brasilianska köttet. Men fortfarande går kött från JBS att hitta hos svenska butikskedjor som Ica, Axfood och Coop, skriver Svenska Dagbladet. Samtliga har köpt in varorna via leverantören Norvida.

Calle Ramvall, kvalitetschef på Norvida, säger till ATL att de endast köper in kött från anläggningar som inte har sitt uppköpsområde i Amazonas regnskogsområde. Alla de större slakterierna i Brasilien har överenskommit med Greenpeace om att inte köpa in djur från gårdar som har avskogats efter 2009 och det finns inga bevis på att JBS köper in kött med ursprung från illegalt avskogade gårdar.

– Vi väljer inte att avsluta avtal på de grunderna, säger Calle Ramvall.

JBS har också ett system där alla leverantörer är inlagda och kan visa att de inte får några djur direkt från illegala gårdar. Vad som kom fram i The Guardian är att de gårdarna i sin tur kan köpa djur från gårdar som huggit ner regnskog, när det inte finns ett kvalificerat system för att ta reda på ursprung från de egna underleverantörerna.

Tror på sina krav och system

Enligt Calle Ramvall är det ändå en väldigt liten risk att de djur som importeras till Sverige ska vara födda på en gård som de inte har godkänt. Men han medger att det finns en sårbarhet när det inte finns en central djurdatabas som i EU.

– För ytterligare steg så måste man ändra hela det brasilianska systemet. Alla brasilianska företag har problemet att spåra hela vägen tillbaka till födseln.

Norvida känner sig ändå trygga med sina system, även om de inte kan ge hundraprocentiga garantier.

– Vi vet vilka vi köper från och har tre anställda på plats i Brasilien som jobbar med att besöka anläggningar och kollar upp att våra krav efterföljs.

Det finns politiska riktningar som inte är positiva i Brasilien, säger han, gällande hur ledningen ser på avskogning och miljö. Men han tror ändå att det är bättre att vara kvar och visa på efterfrågan på bra grejer, än att lämna landet helt.

Det händer också att Norvida stänger av anläggningar av olika skäl. Senast de stängde av en anläggning i Brasilien var under en period 2017. Efter en genomförd åtgärdsplan på anläggningen och en förnyad revision godkändes den på nytt.

Axfood mer skeptiska

Allt kött Axfood köper in har stränga regler och bland annat ska slakterierna vara hundratals mil söderut från Amazonas regnskogar, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood till ATL. Han berättar att de har en kvalitetsavdelning som ställer krav på leverantörerna och även gör nedslag och revisioner.

De kan såklart aldrig garantera fullt ut att det inte förekommer misstag hos leverantörerna. Men kraven finns och de undersöker att de efterföljs.

– Gör de inte det åker de ut som leverantörer.

Han vill poängtera att det är väldigt liten procent kött hos Axfood som kommer från Brasilien. De har i stället övergått mer till att köpa från Uruguay. Beslutet beror inte specifikt på JBS utan det politiska läget i Brasilien stort.

– Sen är brasilianskt kött ifrågasatt och då har vi valt att handla mer från Uruguay vilket är tryggare och mer säkert hållbart, säger Claes Salomonsson.

Niklas Warén, Kvalitetschef på Ica Sverige nämner för både SvD och ATL att hur Norvida väljer sina leverantörer är upp till dem, så länge kraven på hållbar produktion och kvalitet efterföljs. De följer också upp genom granskningar, revisioner och produkttester.

”I första hand har vi en dialog med leverantören för att komma till rätta med brister eller styra mot förbättringar. Är det mycket allvarliga och upprepade brister kan samarbetet avslutas”, skriver Niklas Warén i ett mejl till ATL.

Han nämner också att endast en procent av Icas importerade kött kommer från Brasilien.

ALT har även sökt Coop för en kommentar.