facebooktwittermail d

Svenska bönder ser mörkt på framtiden

Kostnaderna för el, gödsel och diesel har stigit snabbt under hösten. Framtidstron har minskat kraftigt för de svenska lantbrukarna, visar ett färskt ”grönt näringslivsindex” från LRF.

– Det är en historisk nedgång det fjärde kvartalet, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.