facebooktwittermail

Svenska bönder minskar användningen av antibiotika

Ny statistik från Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att antibiotikaanvändningen till djur fortsätter att minska i Sverige.

”Kraven ökar nu på att andra länder ska följa efter”, säger LRF:s veterinär My Sahlman.

Antibiotikaanvändningen till djur fortsatte att minska i Sverige 2019.
Antibiotikaanvändningen till djur fortsatte att minska i Sverige 2019. FOTO: PER GROTH

Det är SVA:s nya rapport över 2019 års försäljning av antibiotika till djur som visar att framför allt användningen av antibiotika med ett bredare spektrum har minskat.

”Antibiotika med smalt spektrum är helt dominerande inom svensk animalieproduktion med den stora fördelen att det ger lite resistensproblem”, säger LRF:s veterinär My Sahlman i ett pressmeddelande.

Ska gynna svenska lantbrukare

Den rapporterade försäljningen av antibiotika för djur uppgick 2019 till 9 601 kilogram varav 58 procent var penicillin med smalt spektrum. Motsvarande värden för 2010 var 14 117 kilogram och 53 procent.

Försäljningen av antibiotika för djur i Sverige har minskat med cirka två tredjedelar sedan början av 1980-talet. På LRF hoppas man att siffrorna ska gynna svenska lantbrukare i konkurrensen med importerade produkter.

”Mycket arbete kvarstår”

”Kraven ökar nu på att andra länder ska följa efter. Flera medlemsstater har kommit en god bit på väg men ännu kvarstår mycket arbete för att nå våra nivåer”, säger LRF:s veterinär My Sahlman.

LÄS OCKSÅ: Sverige ska fortsätta gå i bräschen för god djurhälsa