facebooktwittermail d

Svenska äggproducenter drabbas av EU:s regler

Ett par procent av svenska äggproducenter påverkas av EU:s regler att höns måste hållas inne 12 veckor om året på grund av fågelinfluensan. För dem blir det en ekonomisk förlust att låta höns som går frigående ute, flytta in.

När fågelinfluensan sprider sig i EU så inför flera länder förbud att ha höns ute. Trots hårt arbete från europeiska äggproducenter för att om möjligt få dispens från tolvveckorsregeln blir det ett nej från EU-kommissionär Phil Hogan.

I Sverige berörs ett par procent av svenska äggproducenter av beslutet. Om frigående höns ute, plötsligt klassas som frigående inne, så sänks betalningen till producenten.

[Bild]

– För svenska äggproducenter handlar det om ett antal kronor per kilo och för dem det berör betyder det mycket i prisskillnad, mellan höns som går frigående inne och frigående ute, säger Axel Lagerfelt, ordförande för Svenska Ägg till ATL.

För samtal

Svenska Ägg för en dialog med myndigheter där branschorganisationen följer utvecklingen. Som det ser ut nu måste de anpassa sig till EU:s regelverk.

– En tanke är att det skulle kunna gå att släppa ut hönsen en kort tid under en 12-veckors period, för att därefter hålla dem inne igen under 12 veckor och på så vis behålla den högre klassningen, säger Axel Lagerfelt.

Axfood förbereder ompackning

Den svenska dagligvaruhandeln förbereder ompackning av äggen.

– Om den förhöjda skyddsnivån kvarstår efter 12:e februari så kommer äggen från de frigående hönsen att behöva packas i askar för frigående inne-ägg. Information kommer att sättas upp i butik med förklaring till varför ute-ägg från frigående höns inte finns att tillgå, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood till ATL.

Axfood har daglig kontakt med leverantören Stjärnägg och diskuterar hur detta ska lösas och vilken typ av ask för frigående ägg som ska användas för ändamålet. Man har även börjat se över äggkampanjer som ligger framöver kring frigående utehöns och att ta fram alternativ.

LÄS MER: Fågelinfluensan leder till prisras på ägg