facebooktwittermail d

Svenska ägg växlar upp

Produktionen av ägg ökade kraftigt under 2016.

En rad lyckade samband ledde till Svenska ägg produktionsökning, enligt Axel Lagerfelt, ordförande i Svenska ägg.
En rad lyckade samband ledde till Svenska ägg produktionsökning, enligt Axel Lagerfelt, ordförande i Svenska ägg.

Medlemsföretagen i Svenska ägg ökade sina leveranser av ägg från 103 800 ton 2015 till 120 700 ton under 2016 vilket är en ökning med 14 procent. Samtidigt ökade Svenska ägg sin marknadsandel i handeln från 83 till 88 procent.

Många bygger ut

Ordförande i Svenska ägg, Axel Lagerfelt, menar att det beror på en kombination av faktorer.

– Våra medlemmar har lyckats med att fylla stallarna och optimera produktionen. Flera har också byggt ut, och vi har lyckats väl avelsmässigt, säger Axel Lagerfelt.

Bra år

– De faktorerna tillsammans gör att vi har ett bra år bakom oss trots det utbrott av fågelinfluensa som drabbades oss i slutet av året. Vi hade även ett antal salmonellafall under 2016, fortsätter han.

Kvantitet ägg i tusen ton:

2014 - 99,8

2015 - 105,8

2016 - 120,7