facebooktwittermail

Det behöver inte vara svenskt vatten i svensk vodka

Spritproducenter fick rätt i Kammarrätten. Livsmedelsverkets krav på svenskt vatten i svensk vodka och akvavit underkänns av rätten.

En glas och en flaska.
Tillverkaren vill exportera 96 procentig sprit och späda den svenska vodkan på plats i USA. Livsmedelsverket har krävt svenskt vatten och att drycken späds i Sverige men fick inte gehör för sina synpunkter i Kammarrätten. FOTO: SVEDKA

Sprittillverkarna Lantmännen Reppe, som tillverkar vodkan Svedka och Altia Sweden med bland annat O.P. Anderson Aquavit i produktkatalogen, har överklagat Livsmedelsverkets produktspecifikationer som ska skydda de geografiska beteckningarna svensk vodka och svensk akvavit.