facebooktwittermail d

Svensk vargjakt tas upp i EU-parlamentet

En svensk medborgare vill att EU-parlamentet ska sätta press på EU-kommissionen att agera hårdare mot Sverige för att stoppa licensjakten på varg.

I dag, torsdag, ska EU-parlamentets utskott för framställningar diskutera den svenska vargjakten. Anledningen är ett brev från en svensk medborgare som anser att Sveriges vargförvaltning bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv.

Det har ju som bekant även EU-kommissionen funderat över, och skribenten vill att EU-parlamentet granskar om EU-kommissionen agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt. Licensjakten anmäldes till EU-kommissionen 2010 av Naturskyddsföreningen och sedan dess har kommissionen och två olika regeringar utbytt synpunkter om det lagliga i den svenska vargförvaltningen.

Sista varning

EU-kommissionen har gett Sverige en sista varning och regeringen svarade på EU-kommissionens brev i augusti. Nu är det upp till EU-kommissionen att bedöma om den ska dra Sverige inför EU-domstolen.

Brevskrivaren vill också att EU-parlamentet bedömer hur förenligt det svenska regelverket kring delegeringen av jaktbeslut är i förhållande till EU:s miljö- och förvaltningslagar.

Ingen dömande funktion

Framställningsutskottet tar hand om framställningar från medborgare som rör problem med bland annat genomförandet av EU:s lagar. Utskottet har ingen dömande funktion, men kan uppmana EU-kommissionen att göra en preliminär undersökning av ett ärende, vidarebefordra frågan till andra utskott för åtgärder eller, i undantagsfall, göra ett eget betänkande för omröstning i hela EU-parlamentet.