facebooktwittermail d

Svensk smörbrist kan hålla i sig

Det råder brist på smör i Sverige. En anledning är att svenska konsumenter hellre köper fetare mejerivaror än lättprodukter.

– Jag kan tänka mig att det håller i sig under resten av året, i alla fall en brist på svenskt smör, säger Lennart Holmström, statistik- och marknadsexpert vid branschorganisationen Svensk Mjölk till TT.

De senaste åren har smörbristen uppstått periodvis och det handlar i mångt och mycket om den minskande inhemska mjölktillverkningen och mindre svensk mjölkråvara.