facebooktwittermail d

”Svensk skogsindustri klarar sig hyfsat – i Finland rasar alla siffror”

Svensk och finländsk skogsindustri går i otakt för tillfället. Det här trots att förutsättningarna på marknaden är i stort sett lika.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Medan industrin klarar sig hyfsat i Sverige, rasar alla siffror i Finland.

Den främsta förklaringen är givetvis den svaga kronan som gynnar svensk export. Svensk skogsindustri påverkas inte lika mycket av sjunkande världsmarknadspriser.

Hur mycket den svaga kronan i sig inverkar på finländsk skogsindustri är svårt att bedöma. Åtminstone talas det inte om den i översikter och prognoser för skogsindustrin.

Det är över huvud taget svårt att ge en enhetlig bild av finländsk skogsindsustri för närvarande.

Under detta år nådde priset på massaved rekordnivåer trots den sämre konjunkturen.

Orsaken var stoppad import från Ryssland till följd av anfallskriget mot Ukraina. Det uppstod ett tio miljoner kubikmeter stort hål i den finländska industrins virkestillgång. Men sedan började läget på världsmarknaden göra sig mer påmint, och det blev ingen direkt brist på virke.

Inledningsvis var det kartong och sågvaror som drabbades, medan försäljningen av pappersmassa och papper till och med ökade.

Siffrorna för tredje kvartalet är dystrare. Jämfört med tredje kvartalet 2022 minskade produktionen av pappersmassa med 18 procent, papper med 19 procent, kartong med nästan 22 procent och sågvaror med 13 procent.

Följderna av nedgången varierar bland de tre branschjättarna. Värst drabbat är Stora Enso vars resultat under årets nio första månader sjönk med 96 procent jämfört med samma period i fjol. UPM:s resultat minskade med 72 procent, medan Metsä Groups resultat halverades.

bdet beaktas att fjolåret var lysande för industrin.

Bolagens reaktioner varierar. Stora Enso beslöt att stänga en massafabrik i södra Finland delvis på grund av importstoppet från Ryssland, bytte vd och förutspår en lång svår tid. UPM ser mer positivt på läget tack vare sin nyligen startade andra massafabrik i Uruguay där produktionen är billig.

För branschen som helhet syns ett ljus i tunneln i form av en uppgång om 8 procent 2024, enligt näringslivets forskningsinstitut Etlas färska prognos. Orsaken är närmast att världsmarknaden väntas börja återhämta sig.

Priset på sågvaror väntas däremot fortsätta att sjunka, och då brukar de privatägda sågverken vara mest utsatta. Samtidigt får de bra betalt för sidoprodukter, närmast energived.

Trots en något splittrad bild, tyder ingenting på fara för en djupare kris inom industrin. Skogsindustrin är cyklisk och känslig för konjunkturer, och prognoserna tyder på att botten kan vara nådd för denna gång.

För de finländska skogsägarna borde detta kunna betyda högre virkespriser nästa år. Förhoppningsvis minskar också inflationen och gör större affärer mer attraktiva.