facebooktwittermail d

Hög fart i skogen under sommaren

53 000 kubikmeter per timme. Så mycket växer den svenska skogen till under sommarmånaderna.

Det rör på sig i skogen, fast det kan vara svårt att se.
Det rör på sig i skogen, fast det kan vara svårt att se. FOTO: ANN LINDÉN

Ur ett mänskligt perspektiv kan skogen verka ganska statisk. Den står där och ser ungefär likadan ut från år till år. Men en närmare titt på statistiken visar att skogen förändras snabbt, speciellt under sommarmånaderna. 

Den totala tillväxten på Sveriges cirka 28 miljoner hektar skogsmark uppskattas av Riksskogstaxeringen till cirka 118 miljoner skogskubikmeter per år. 

Men enligt uppgifter från Skogssverige.se sker diametertillväxten i huvudsak under juni, juli och augusti. Det innebär att de svenska skogarna växer till med knappt 1,3 miljoner kubikmeter per dag under de tre sommarmånaderna. På en halv dag skapas med andra ord virke motsvarande årsförbrukningen för ett större sågverk. 

Så räknat på dygnets 24 timmar är tillväxten i de svenska skogarna drygt 53 000 kubikmeter i timmen. Enligt Svenskt Trä lagrar varje kubikmeter trä in 0,9 ton kol, vilket innebär att skogen på en timme också tagit upp 48 000 ton atmosfäriskt kol. 

Så nog förändras skogen, även om det kan vara svårt att se.