facebooktwittermail

Svensk semin billigast i EU

Avelspoolen sänker priset på semin med 30 procent, motsvarande 11 kronor per dos. Sänkningen görs för att stödja den krisdrabbade smågrisproduktionen.

Avelspoolens vd Hans Agné menar att snabba åtgärder behövs för rädda gårdarnas ekonomi. Prissänkningen på semin är Avelspoolens bidrag för att göra livet lite lättare för smågrisuppfödarna.

Prissänkningen gäller från och med vecka sex och gäller tills vidare. Enligt Avelspoolen innebär sänkningen att grisuppfödare i Sverige nu får EU:s i särklass lägsta seminpris. ATL.nu