facebooktwittermail d

Svensk seger i antibiotikafrågan

Det blev en seger för Sverige och svenskt sätt att se på djurvälfärden när EU-parlamentets jordbruksutskott under tisdagen röstade igenom tuffare regler för läkemedel i djurfoder.

– Vi har kämpat länge för en ändring av reglerna och nu vann vi fighten, säger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C).

Beslutet i tisdags var en del i ett paket som är kopplat till de nya principerna kring djurhälsa. En del handlar om att förebyggande gruppbehandling med antibiotika förbjuds. Läkemedel i foder ska bara tillåtas om djuren i besättningen har en diagnosticerad sjukdom, till exempel vid en epidemisk sjukdom. Annars är det den enskilda sjuka individen som bara ska behandlas.

Kan gå runt regelverk

Fredrick Federley menar att läkemedel i foder kan vara att skonsamt sätt att medicinera djur. Nu sätter förslaget stopp för generell utfodring med antibiotika i djurfoder. Däremot ger förslaget utrymme för att kunna strö medicin på fodergivor eller ge det via vatten.

– Det finns en viss risk för att så kommer att ske i en del länder. Men vi förväntar oss att kommissionen lägger ett kompltterande lagförslag som kommer att omfatta även medicinering via vatten eller som topping på foder.

Hårdare regler

Sverige hade redan vid EU-inträdet 1995 förbud mot exempelvis tillväxtfrämjande antibiotika i foder.

När EU sedan valde att införa nya regler gjordes en anpassning till svenska regler och tillväxtbefrämjande antibiotika förbjöds i hela EU.

Pressa övriga EU-länder

Men i praktiken började mediciner i foder istället ges för att, som det hette, förebygga sjukdom.

– Sverige är långt framme i den här delen, här handlar det snarare om att pressa upp de andra länderna till en bättre nivå, säger Fredrick Federley.

I nästa skede ska nu förslaget till ny EU-lag diskuteras i EU:s tre institutioner: Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet.

LÄS OCKSÅ Ny smittskyddslag klubbad

LÄS OCKSÅ Eu-parlamentet röstade för mindre antibiotika till djur