facebooktwittermail d

Svensk produktion av mineralgödsel på gång – igen

Sverige är på väg att få igång en produktion av mineralgödsel – igen. En resa som går förhållandevis enkelt för vissa – för andra är det mer problematiskt. Så här är läget just nu: