facebooktwittermail d

Svensk odling drabbas av brist på växtskyddsmedel

Antalet växtskyddsmedel på marknaden minskar och det kan drabba den svenska odlingen hårt. Det skriver Jordbruksverket i en ny rapport.

Tillgången på kemiska växtskyddsmedel minskar kontinuerligt inom EU och fortsätter att minska också framöver. Det konstaterar Jordbruksverket som i en ny rapport sammanfattar arbetet med den nationella strategin för växtskyddsmedel.

I nuläget saknas verktyg för att hantera situationen när medel försvinner eller inte längre kan användas på grund av ändrade regler, enligt Jordbruksverket.

Svenska odlare får alltså färre metoder att arbeta med.

– Risken är att odlingssäkerheten blir sämre. Om man inte kan bekämpa olika skadegörare eller ogräs så kan det påverka skörden och kvalitén på grödorna, säger Carina Carlsson Ross, projektledare på Jordbruksverket till ATL.nu. 

Risk för resistens

Det finns också en risk att när det bara finns ett fåtal växtskyddsmedel så ökar risken att ogräs och insekter blir resistenta mot medlen. 

Växtskyddsmedel som fasas ut behöver ersättas av nya effektiva och miljövänliga medel för att behålla en konkurrenskraftig odling, skriver verket.

Men för att det ska ske så behövs mer medel till forskning om nya medoter och medel att bekämpa skadegörare. Det skulle också vara bra om processerna för att godkänna de nya medel som kommer blir mer effektiva, både på EU-nivå och nationellt.

– Godkännanden av nya medel måste gå snabbare. Det tar i vissa fall väldigt lång tid, och det drabbar odlarna i första hand när de inte vet vilka medel de har att tillgå, säger Carina Carlsson Ross.

 

RELATERAT: Svårare att sälja växtskyddsmedel