facebooktwittermail

Svensk möbelbransch stark

Möbelbranschen i Sverige är stark och ökar sin export, visar färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen. Designmöbler i offentlig miljö säljer bäst.

Svensk möbelproduktion beräknas totalt till 21,5 miljarder kronor. Ökad import från Kina vållar viss oro.

Exporten står för 15,3 miljarder. Mest säljs till Norge (31%), följt av Danmark (12%) och Tyskland (10%). I övrigt exporteras mycket inom EU, en del säljs till Asien och USA.

Det som exporteras mest är kontorsmöbler och sovrumsmöbler, men även svenska köksinredningar och matrumsmöbler går bra utomlands. ATL.nu