facebooktwittermail d

Svensk Mjölk skjuter upp stämma

Torsdagen den 23 maj skulle Svensk Mjölk ha hållit sin årliga stämma. Nu skjuts den upp – bland annat till följd av ostkriget.