facebooktwittermail d

Svensk mjölk för dyr att producera

Mjölkkrisen har rasat vidare under sommaren, på lång sikt måste svensk produktion få lägre kostnader, eller krympa avsevärt, för att kunna finnas kvar.

Krisen för de svenska mjölkbönderna var ett omdiskuterat ämne redan i våras.

Efter det att avräkningspriserna fortsatt att sjunka är läget allvarligare än någonsin. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht avbröt sin semester för att kommentera, Centerpartiet fortsätter att rikta hård kritik mot regeringens agerande.

I början av september kommer ett extrainsatt EU-möte att äga rum för att diskutera frågan. Samtidigt fortsätter svenska lantbruk att gå i konkurs och ge upp sin verksamhet. Världsmarknadspriset på mjölk sjunker, och Sverige, som har högst produktionskostnader i EU, drabbas extra hårt.

Debatten har pågått hela sommaren. Många försöker hålla fast vid att lösningen ligger hos konsumenterna.

Rörande initiativ kommer från privatpersoner om att betala mer för mjölken och välja svenskt. LRF verkar försöka balansera talet om ”svenska mervärden” i vår dyrare produktion med krav på sänkta kostnader med exempelvis sänkt dieselskatt.

De vet lika väl som någon annan att det är en viktig balans som måste upprätthållas, den mellan att påverka för mer konkurrenskraftiga villkor, och bevaka branschens legitimitet i opinionen.

Där man inte gillar vare sig sänkta krav på djurskydd eller sänkta miljöskatter.

Men hur välmenande det än är att påpeka att svensk produktion ger högre mervärde, och att lösningen är att vi ska köpa svenskt och betala någon krona mer, så kommer inga sådana initiativ kunna rädda den svenska mjölkproduktionen, i alla fall inte som den ser ut i dag.

Någon krona mer per liter mjölk kan nämligen inte ge tillräckligt med intäkter för att komma ifrån faktumet att kostnaderna förblir för höga. En stor del av den svenska mjölken exporteras som mjölkpulver, det påverkas inte av högre priset på mjölk i mataffären. Många av Arlas sammansatta varor, som ost och yoghurt, består av mjölkråvara från flera olika länder. Att särskilja ut det svenska är inte möjligt för en rad produkter idag.

Konsumenter kan rädda den delen av mjölken som säljs till konsument. Svensk mjölk skulle kunna omvandlas till en mindre bransch, som är mer småskalig, säljer mer på marknadsföring och mervärden. Högkvalitativa livsmedel.

Denna del är dock mindre än den totala marknaden idag

Ska vi gå mot endast denna form av mjölkproduktion behöver vi se mer mångfald i mejeribranschen och en lägre total omsättning. Det är frågan om vi är beredda på att acceptera det som lösning.

Annars är sänkta produktionskostnader i längden den enda metoden för att bevara svensk produktion.