facebooktwittermail

Svensk Mjölk: Bra att S tar debatten

Det är glädjande att socialdemokraterna ger sig in i debatten om svensk jordbrukspolitik. Det anser Jonas Carlberg, ansvarig för branschorganisationen Svensk Mjölks avdelning för mjölkpolitik.

- Vi ser mycket positivt på att Sverige på allvar börjar diskutera innehållet i jordbrukspolitiken och inte bara upprätthåller en så extrem hållning i EU att vi inte längre blir lyssnade till, skriver Jonas Carlberg i sin blogg på Svensk Mjölks hemsida.

Byta spår


I en debattartikel i Dagens Nyheter på onsdagen kräver flera tunga S-politiker att Sverige byter spår i frågan om jordbruksstödet och intar en mer pragmatisk hållning.

- Svensk mjölkproduktion spelar redan idag på en marknad där vi till största delen står på egna ben. Så vill vi att det ska vara även i framtiden. Men vi anser dock att jordbrukspolitiken kan spela en viktig roll för en ökad samhällsnytta och konkurrenskraft, skriver Jonas Carlberg.

- Vi ser med spänning fram emot vad socialdemokraternas möte med regeringen i morgon torsdag mynnar ut i. ATL.nu