facebooktwittermail d

Svensk matexport förlorar fart

Exporten av svenska livsmedel har gått i stå. Ökningstakten förra året var den lägsta sedan finanskrisen 2009. "Det går knackigt", säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Viker exporten av vodka viker också statistiken för den svenska livsmedelsexporten.
Viker exporten av vodka viker också statistiken för den svenska livsmedelsexporten. FOTO: MOSTPHOTOS

Sedan 2000 har svensk livsmedelsexport ökat med i genomsnitt 6,6 procent varje år. Men förra året var ökningen bara 1,5 procent, vilket Livsmedelsföretagen betecknar som svagt, inte minst eftersom kronan var svagare och konjunkturen bättre ute i Europa.