facebooktwittermail

Svensk kunskap på export

Svenska skogsägarföreningar kan bli exportvara. Norra Skogsägarna är pionjärer med sitt arbete i Kenya. Inbjudningar till nya projekt kommer redan från fler länder.

UMEÅ ATL
Under tisdagen sätter sig Jim Degerman och Svarte Swartling igen på planet till Kenya. De arbetar för Norra Skogsägarna med en pilotstudie om hur små skogsägare kan stärkas och organisera sig.

Splittrat


De träffar under ett år många företrädare för små och oftast splittrade organisationer. I förlängningen är tanken att det på kenyanskt sätt ska kunna bildas en motsvarighet till LRF Skogsägarna.

Det råder stor brist på skogsprodukter i Kenya. Större delen av den inhemska produktionen går till bränsle och det krävs dessutom import som ofta består av illegalt avverkade träd i Kongo och Tanzania.

Lokal marknad


- Många människor skulle kunna försörja sig på skogsbruk i Kenya, men marknaden är väldigt rå och lokal. Mellanhänder tar profit och primärproducenten får inte sin rättmätiga del, säger Svarte Swartling, som själv är skogsägare i Norrfors utanför Umeå.

Projektet i Kenya finansieras av Sida. Går pilotstudien bra kan det bli en fortsättning med arbetet att skapa fungerande skogsägarföreningar.
- Vi ser enorma möjligheter. Ett hektar skog där kan vara värt motsvarande 20 hektar här hemma tack vare att det växer så snabbt. Och det är ingen brist på viljan att organisera sig, säger miljöspecialisten Jim Degerman.

Saknar inflytande


Men det har hittills stannat vid små organisationer som inte har någon styrka i ett samhälle med omfattande korruption. Både Jim Degerman och Svarte Swartling ser en fördel i att en tjänsteman och en ägare kan visa att de tillsammans arbetar för samma mål, skogsägarens bästa.

Deras arbete har uppmärksammats av bland andra FN:s jordbruksorgan, FAO, som skjuter till pengar. De har också fått inbjudan om att starta liknande projekt i Etiopien och Nigeria. LRF Skogsägarna har ett utbyte med Kina och den finländska motsvarigheten, MTK, driver systerprojekt i Etiopien och Vietnam.Helena Wennström