facebooktwittermail d

”Svensk klimatpolitik räddar inte världen”

Begränsa inte jordbrukets möjligheter att föda planeten. Reduktionsplikten som ger dyrt drivmedel försämrar rejält utan att göra nämnvärd nytta, skriver Per Nyström. 

Mognande spannmålsfält Östergötland.
Bönderna använder fotosyntesen för att ge oss mat. Hjälp dem att utveckla jordbruket i stället för att skapa hinder. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag har en fråga till miljö- och klimatrörelserna. Är det Sveriges utsläpp som är avgörande för världens möjligheter att klara önskade klimatmål?

Det verkar ju så på er argumentation, framför allt när det gäller Sveriges hanterande av reduktionsplikten. Hur kan den frågan ha fått så stor betydelse för världens förmåga att klara av uppsatta mål?

Eftersom Sverige har importerat det mesta av råvaran till framställning av biobränslen som blandas in i bensin eller diesel kan man fråga sig om det inte finns några klimatutsläpp vid importen av dessa råvaror.

Kunde dessa råvaror kanske gjort större klimatnytta om de användes till energi eller till samhällsnyttig verksamhet i länderna de kommer ifrån? På vilket sätt är det klimatnytta att använda reduktionsplikten som verktyg för att försämra möjligheterna för Sveriges landsbygdsbefolkning och lantbruket?

I min värld måste vi hitta vägar att utnyttja fotosyntesen på det mest effektiva sättet för att klara av klimatfrågan, välfärden och möjligheten att lyfta fattiga från fattigdom. Då måste vi kanske hitta vägar att använda resurserna som fotosyntesen skapar där de gör störst nytta.

Då kanske reduktionsplikten i Sverige inte är lösningen på de problem som vi står inför. Vilket jag tror vore bra om miljö- och klimatrörelsen också insåg och i stället fokuserade på att jobba för att åtgärder baserade på det fotosyntesen samt ny teknik kan producera.

Världens problem minskar inte om Sveriges lantbruk eller landsbygdens möjligheter försvåras genom ineffektiva kostnadsfördyringar som reduktionsplikten. Sveriges utsläpp är inte avgörande för möjligheterna att uppnå uppsatta globala mål.

Satsa i stället resurser där de gör störst nytta globalt sett. Utveckla lantbruket, ställ frågan hur det fotosyntesen producerar kan användas optimalt för att klara de problem med befolkningsökning, livsmedelsförsörjning, energioptimering som vår värld står inför. Där finns otroligt mycket kvar att göra.

Per Nyström     

Nergården