facebooktwittermail d

Svensk grisproduktion inspirerar i EU

Svenska producenters arbete med att förhindra svansbitning bland grisar leder till insatser i andra länder.

I februari besökte representanter för EU-kommissionen och fem EU-länder Sverige för att studera hur svenska bönder, slakterier och myndigheter jobbar med att hålla slaktgrisars knorrar intakta. Nu tas initiativ för bättre djuromsorg i alla länder som deltog i besöket.

Satsar på information

Inget av länderna planerar dock att kopiera Sveriges förbud på svanskupering. I Tjeckien inför man stöd för producenter som inte klipper av knorrarna, liknande bidrag finns redan i Ungern.

I de länderna, liksom Frankrike, Belgien och Storbritannien satsar man på att informera grisproducenter om hur man minskar riskerna för svansbitning och därmed minskar behovet av svanskupering.

I Frankrike tänker man också skapa ett nätverk av försöksgårdar där grisarna får behålla sina knorrar.

Sverige ställer högre krav

I EU-kommissionens rapport från besöket konstateras det att Sverige ställer högre krav än EU-lagstiftningen på grisarnas miljö och att det, tillsammans med klimatet, bidrar till att Sverige ligger i världstoppen när det gäller dyra stallbyggnader. Det slås också fast att den svenska grisproduktionen har EU:s lägsta användning av antibiotika.

Studiebesök på svansbitningstema har även gjorts i Finland och Schweiz. EU-kommissionens direktorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, som har ansvar för djuromsorgsfrågor, kommer att arrangera ett möte för aktörer och experter från medlemsländerna om vad man lärt sig.