facebooktwittermail d

Svensk grisnäring rasar allt snabbare

Raset i den svenska grisnäringen tilltar med ökad styrka. Quality Genetics, marknadsledaren med 75 procent av marknaden sålde tio procent färre inseminationsdoser under första kvartalet i år jämfört med samma period i fjol.

Raset i grisseminförsäljningen hittills i år ligger uteslutande hos Quality Genetics som försörjer leverantörer till Scan och Danish Crown-ägda KLS och i viss mån Ugglarps.

Konkurrenten Avelspoolen, som står för resterande del av marknaden, noterar en uppgång på 4 procent till och med mars och räknar med oförändrad försäljning om nuvarande nivå håller i sig.

- Vi kan ha tappat något till konkurrenten men i huvudsak handlar det om uppfödare som har slutat, säger Carl-Olof Port, vd på Quality Genetics.

Effekt på slaktsiffrorna


Effekten av försäljningsraset kommer att synas i slaktsiffrorna med början 2012, då Carl-Olof Port räknar med att nedgången i slakten blir mellan 6-8 procent på årsbasis, vilket betyder att takten i nedgången mer än fördubblats.

Överkapacitet


En som uttryckt oro för trenden och att den ska fortsätta är Karsten Deibjerg Kristensen, chef för Danish Crowns svenska verksamhet.

- Vi har redan en stor överkapacitet i slakten i dag och det är viktigt att vi lyckas vända den här trenden, säger han.

Avelspoolen säljer semindoser till leverantörer som tidigare tillhörde den så kallade privatslakten som Skövde Slakteri, Dalsjöfors med flera och väntas sälja ungefär 230 000 semindoser under 2011. Det är lika många som i fjol men cirka 15 000 över snittet tidigare år.

- Men det är en vikande marknad och det är många som väntas sluta när julslakten är över och många pratar redan om smågrisbrist i höst, säger Åsa Bönnestig på Avelspoolen. Jerry Simonsson