facebooktwittermail d

Svensk fågel ger bakläxa till miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling av kyckling uppfyller inte villkoren för svensk djurskyddslagstiftning anser Maria Donis som är vd för Svensk fågel.

– Många kommuner tror det, men efter att ha tittat igenom kriterierna så är det ett flertal som inte når upp till den nivå som ställs hos svenska bönder och företag. Även bland lantbrukare är det många som tror det, säger hon.

Maria Donis uppmanar därför svenska kommuner att tills vidare använda sig av Svensk fågels kriterier vid upphandlingar av kyckling. Detta eftersom miljöstyrningsrådet ännu inte ändrat sina kriterier, trots påtryckningar från Svensk fågel.

– Det är den stora missen från miljöstyrningsrådet. Vi påtalade bristerna under arbetets gång utan att några justeringar gjordes. Och vid mötet före sommaren uppdagades fler brister vilket framfördes av oss, men ingen förändring har ännu skett efter det, säger Maria Donis.

Flera brister

Bristerna gäller bland annat hanteringen av salmonella, bedövningsstyrkan vid slakt och villkoren för beläggningen enligt Maria Donis.

– I synnerhet när det gäller bedövningsstyrka på slakteri och salmonellakraven som ställs i baskriteriet. Men hittills har kriterierna inte justerats av miljöstyrningsrådet, säger Maria Donis.

Monica Sihlén på Upphandlingsmyndigheten håller inte med om kritiken. Hon är den som har arbetat fram miljöstyrningsrådets kriterier tillsammans med företrädare för branscherna.

– Nej, det är inga stora skillnader mellan våra kriterier och Svensk fågels kriterier för hantering av kycklingar. Svensk fågel har själva deltagit i arbetet att ta fram miljöstyrningsrådets kriterier, säger Monica Sihlén.

På vilka punkter skiljer sig miljöstyrningsrådets kriterier från Svensk fågels?

– Jag kan se att kriterierna skiljer sig marginellt på vissa punkter. Bland annat på elstyrkan vid slakt, vilken vi kommer att arbeta vidare med, säger Monica Sihlén.

– Svensk fågel har även ett mycket ambitiöst fothälsoprogram för kycklingar som är viktigt ur djurskyddssynpunkt men det är svårt att följa upp vid produktion utanför Europa.

"Inte göra alla nöjda"

Monica Sihlén flaggar dock för att myndighetens arbete inte är att göra alla i branschen nöjda.

– Vårt uppdrag är att göra en sammanvägning av branschernas och de offentliga kundernas synpunkter. Vårt arbete ska inte göra alla branscher helt nöjda, men inte heller missnöjda, säger hon.