facebooktwittermail d

Svensk export av potatis till Baltikum ökar stort

Exporten av svensk potatis till Baltikum har ökat under sommaren och fortsatt in i augusti. Efter den torra sommaren kan också intresset för svensk export öka till Central- och Sydeuropa.