facebooktwittermail

Svensk beredskap för torka - en kunskapslucka i teori och praktik?

Är Sveriges lantbruk redo för ett nytt och mycket torrare klimat? Tidningen Lantmannen har frågat en expert på vattenhushållning.

Jennie Barron, professor, Jordbrukets vattenhushållning vid SLU.
Jennie Barron, professor, Jordbrukets vattenhushållning vid SLU.

Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning, SLU, svarar så här:


Lantbruk