facebooktwittermail

Tidigare LRF-topp ny ordförande i europeiska skogsägarrörelsen

Sven Erik Hammar är nyvald ordförande i den europeiska skogsägarrörelsen, CEPF. ”Det är mycket hedrande och ett stort ansvar”, säger Sven Erik Hammar. 

Pressbild på Sven Erik Hammar.
Sven Erik Hammar är ny ordförande i The Confederation of European Forest Owners, CEPF. FOTO: LRF / JOHANNA NORIN

Sven Erik Hammar, tidigare vice ordförande i LRF och ordförande för LRF Skogsägarna, har fått ett nytt uppdrag. I ett pressmeddelande på fredagen meddelar LRF att han har valts till ny ordförande i den europeiska skogsägarföreningen (The Confederation of European Forest Owners, CEPF).

”Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda Europas skogsägare men också ett stort ansvar. Det nationella självbestämmandet över skogen är i farozonen. Kunskapen i Bryssel om vårt hållbara nordiska skogsbruk är låg och viljan att styra är hög”, säger Sven Erik Hammar i pressmeddelandet.  

Även om EU inte har befogenhet att lagstifta om skogen så påverkar andra politikområden skogsägarna. Enligt Sven Erik Hammar är nuvarande EU-politik inriktad mer på bevarande och mindre på brukande. Därför behöver organisationer som CEPF finnas på plats och sprida kunskap om nyttan med skogsbruk, menar han. 

”Genom ett hållbart skogsbruk får vi en växande bioekonomi och kan fasa ut fossila material och energislag, samtidigt som det ger en omstart av ekonomin i Europa. Det skapar möjligheter för alla Europas skogsägare”, säger Sven Erik Hammar.

CEPF representerar nära 16 miljoner privata skogsägare i Europa. 

Sven Erik Hammar

2019 lämnade han ordförandeskapet i LRF Skogsägarna och som vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Sedan dess arbetar han för svenska skogsägares räkning som styrelseledamot i CEPF, där han nu också blivit ordförande.

Sven Erik Hammar är också ledamot i Mellanskogs styrelse.

Läs också: Sven Erik Hammar lämnar LRF Skogsägarna