facebooktwittermail d

"Vill underlätta generationsskifte"

Stödet till unga lantbrukare höjs från 58 euro till högst 116 euro per stödrätt, det beslutades under dagens möte.

– Många kommer få en riktig överraskning när de upptäcker att de får mer pengar på kontot, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Stödet till unga lantbrukare höjs från 58 euro till högst 116 euro per stödrätt.
Stödet till unga lantbrukare höjs från 58 euro till högst 116 euro per stödrätt. FOTO: FRIDA JONSSON

Unga lantbrukare i Sverige vittnar om ekonomiska svårigheter med att starta upp och fortsätta driva sina verksamheter, något som försvårar generationsväxling inom svenskt lantbruk. För att underlätta för unga lantbrukare under 40 år kan man få ekonomiskt stöd - ett stöd som från och med nu höjs.

– Ett av de största hindren för unga lantbrukare är det är dyrt att köpa en gård och på grund av de höga kostnaderna är det inte vem som helst som kan driva ett lantbruk. Detta är en viktig åtgärd och en mycket tydlig signal till Sveriges unga lantbrukare. Det är något som regeringen vill fokusera på i förhandlingarna till nästa programperiod och en omfördelning av direktstödet till unga lantbrukare kan vara en del av detta, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till ATL.

Gårdsstödet minskar

Ja, till följd av beslut på EU-nivå har samtliga medlemsländer fått möjlighet att göra förändringar i några av de stöd som finns till för lantbruket. En av de mest omdebatterade är höjningen av stödet till unga lantbrukare, något som ATL har rapporterat om tidigare.

Enligt de nya EU-reglerna får stödet höjas till från 25 procent av genomsnittsstödet för högst 90 hektar, till 50 procent. För lantbrukare i Sverige innebär det att man nu kan få stöd på upptill 50 000 kronor.

Inga nya pengar från EU:s budget kommer finansiera höjningen, så var ska pengarna tas från?

– Med den här ändringen kan vi göra en omfördelning inom direktstöden för att utnyttja budgeten bättre. I och med att stödet till unga jordbrukare kan öka från 1,5 till 2 procent av den totala direktstödsbudgeten minskas gårdsstödet från 55,5 procent till 55 procent av direktstödsbudgeten nästa år. Genom att öka stödet till unga lantbrukare kan vi utnyttja vår budget fullt ut och använda våra pengar mer effektivt, säger Sven-Erik Bucht.

"Mer pengar på kontot"

Och enligt landsbygdsministern behöver fler åtgärder tillkomma för att underlätta generationsväxling i lantbruket. Exakt vilka dessa är har han ännu inget svar på, men höjningen av stödet till unga lantbrukare är ett steg på vägen.

– Det är många lantbrukare som har skickat in sina ansökningar om att få stöd och de kommer få en riktig överraskning när de upptäcker att de får mer pengar på kontot. Det är positivt för dem, avslutar Sven-Erik Bucht.

LÄS OCKSÅ: Oklart om unga lantbrukare får mer stöd

LÄS OCKSÅ: Ny rapport: Nationellt stöd viktigt i norr

Om stödet till unga lantbrukare

Stödet kan sökas av den som är 40 år eller yngre under ansökans första år.

Jordbruksföretaget ska ha startats tidigast 2013.

Sökande måste ha stödrätter och få gårdsstöd samma år som ansökan om stöd för unga jordbrukare.

Stödet ska sökas om varje år den sökande har rätt till det under fem år.

Källa: Jordbruksverket