facebooktwittermail

Bästa skogsinvesteringen görs i Stockholm

Priserna på skog fortsätter öka. Störst var ökningen ifjol i Skåne och Blekinge, men bästa skogsinvesteringen är i Stockholm, enligt Svefas Skogsindex.

Svefas Skogsindex visar att priserna på skog fortsätter öka. FOTO: MOSTPHOTOS

Priserna på skogsfastigheter steg i genomsnitt med 3,8 procent under 2020. Det visar ny statistik från Svefa. Störst var uppgången i Skåne län med 10,6 procent följt av Blekinge och Hallands län med 7,9 respektive 7,7 procent. Inget län hade en negativ prisutveckling.

Under pandemins inledning fanns prognoser på att utbudet av skogsfastigheter skulle minska på grund av osäkerheter i konjunkturen och på finansmarknaderna. Men så blev det inte, tvärtom ökade transaktionsvolymen med 10 procent jämfört med 2019. 

Störst var ökningen i södra Sverige med 19 procent och i Mellansverige med 16 procent. I norra Sverige minskade i stället transaktionsvolymen med 10 procent, men det följde på en ökning med 25 procent under 2019.

”Trots utmaningarna med insektsangrepp och pandemi är skogsfastigheter fortsatt ett mycket intressant investeringsalternativ. Vilket avspeglar sig i transaktionsvolymen som har ökat med 10 procent under 2020”, säger Paul Nord, Affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk, i ett pressmeddelande.

Baserat på tio olika parametrar, varav prisutvecklingen är en, beräknar Svefa ett Skogsindex som visar var det är mest lönsamt att investera i skog. Enligt indexet är den bästa skogsinvesteringen i Stockholms län, följt av Uppsala, Skåne och Halland. Sämsta skogsinvesteringarna är på Gotland, i Kalmar, Blekinge och Norrbotten.