facebooktwittermail d

Svebio: Miljöorganisationer saboterar för bioenergin

Gemensamt för attackerna är den förenklade argumentationen liksom bristen på helhetssyn och vetenskaplig förankring, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio, i en debattartikel.

Lastare med träflis
Miljöorganisationernas kampanj mot bioenergi har pågått under ett par årtionden och intensifierats på senare år, skriver Kjell Andersson i en debattartikel. FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De europeiska miljöorganisationernas kampanj mot bioenergi tar sig allt märkligare former, och har dessutom fått efterföljare i Sverige som gör sitt bästa för att sabotera utbyggnaden av förnybar bioenergi.

Effekten av kampanjen blir fördröjd omställning, onödigt stora utsläpp av fossil koldioxid och uteblivna inkomster för odlare och skogsägare.

Här är tre aktuella exempel: 

- En attack på Vattenfall för att bolaget använder biobränslen i sina anläggningar, med ett öppet brev från 16 europeiska miljöorganisationer och en debattartikel i Aftonbladet med rubriken ”Nu måste Vattenfall sluta elda upp skogen”. Rubriken illustrerar nivån på argumentationen.

Bland annat handlar det om att stoppa Vattenfalls användning av biobränslen i ett kraftvärmeverk i holländska Diemen, men också om att Vattenfall ska sluta all handel med flis och pellets. Till saken hör att Nederländerna fortfarande får omkring 90 procent av sin energi från fossila bränslen, men attacken gäller alltså användningen av träflis.

- Demonstrationer i Lysekil när Preems ansökan om att få öka produktionen av biodrivmedel behandlas av Mark- och miljödomstolen. Representanten för Nätverket Stoppa Preemraff uttalar sig i lokaltidningen och säger att biodrivmedel ger lika mycket utsläpp som råolja och Carl Schlyter från Greenpeace hävdar att man kan använda tallolja och andra avfall till produkter i stället för till biodrivmedel. ”Skogsavfall kan till exempel bli textilier”, säger han enligt tidningsreferatet.

- En rapport med titeln ”Future on fire” från Forest Defenders Alliance där man attackerar kraftvärmeverk och pelletsfabriker, totalt 43 anläggningar runtom i EU, för att man använder stamved som bränsle eller råvara för pelletsproduktion. Bevismaterialet är satellitbilder där man kan se att det finns travar med ved vid de här anläggningarna.

Ingen av författarna har brytt sig om att kolla med de anklagade företagen. Om man gjort det hade man fått veta att det rör sig om utsorterat virke, rötskada, barkborreskadad och annan ved som inte är industriduglig. Dessutom använder de europeiska pelletsfabrikerna nästan uteslutande sågspån för att göra sin pellets.

Gemensamt för attackerna är den förenklade argumentationen liksom bristen på helhetssyn och vetenskaplig förankring. Preem anklagas för att släppa ut marginellt mer koldioxid lokalt, men man bortser från den stora reduktionen av fossila utsläpp när biodrivmedlen ersätter bensin och diesel.

Vattenfalls användning av biobränslen jämställs med förbränning av fossila bränslen, och användning av stamved som energi anses skapa kolskuld, trots att våra skogar sedan hundra år har växt mer än vi har avverkat. 

Miljöorganisationernas kampanj mot bioenergi har pågått under ett par årtionden och intensifierats på senare år. Den har redan lett till att utbyggnaden av biodrivmedel från åkergrödor i praktiken avbrutits. Nu hotas också användningen av biobränslen från skogen. 

För klimatkampen är det självmål som ger stora onödiga utsläpp, och borde ge rött kort. 

Kjell Andersson
Näringspolitisk chef, Svebio