facebooktwittermail d

Svebio: Drivmedelsmål nås redan 2012

Redan 2012 kommer den svenska transportsektorn att använda mer än tio procent förnybara drivmedel, enligt Svenska Bioenergiföreningen.

- Vi har en mycket god utveckling i Sverige. Kostnaderna för att odla och tillverka förnybara drivmedel sjunker medan bensin och diesel blir allt dyrare, säger Svenska bioenergiföreningens vd Gustav Melin i en kommentar.

Det förnybara i transportsektorn består av biodrivmedel som etanol och biodiesel, HVO-diesel, samt förnybar el som används för att driva järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Om allt detta räknas samman hamnar vi enligt Energimyndighetens beräkningar på 10,4 procent förnybart i transportsektorn redan 2012 - åtta år före EU-kravet, konstaterar föreningen.
ATL.nu