facebooktwittermail

”Styrelsen saknar kompetens om skogen”

Sveaskogs styrelse har god kunskap om ekonomi och industri men ingen av ledamöterna har jobbat inom skogsbruket. En styrelsemedlem sitter även i WWF:s styrelse, en organisation som krävt att regeringen ändrar ägardirektivet för Sveaskog.

Eva Färnstrand, styrelseordförande Sveaskog.
Eva Färnstrand, styrelseordförande Sveaskog. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT OCH BENGT ALM/SVEASKOG

Sveaskog styrelse har sex ledamöter samt två arbetstagarrepresentanter.