facebooktwittermail d

Sveaskogs rörelseresultat ned med 24 procent

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 miljoner kronor (1 483), vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om 850 miljoner kronor i utdelning till ägaren svenska staten.

FOTO: ULF ARONSSON

”En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna 9 procent lägre jämfört med föregående år”, säger Sveaskogs vd och koncernchef Per Matses i ett pressmeddelande.